Oracle Primavera

 Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management

Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (toliau – P6) yra galingiausias, stipriausias ir paprasčiausias naudoti produktas, skirtas bendram projektų, projektų programų ir portfelių planavimui, valdymui, vykdymui bei prioritetų skyrimui. P6 yra integruotas projektų portfelių valdymo sprendimas, apimantis konkrečioms rolėms būdingą funkcionalumą, tenkinantį kiekvieno komandos nario poreikius ir atitinkantį jų atsakomybes bei įgūdžius. P6 — tai vieningas sprendimas įvairaus dydžio projektams valdyti, prisitaikantis prie įvairaus sudėtingumo projektų ir sumaniai kintantis pagal įvairių komandos narių poreikius, lūkesčius, funkcijas ar jūsų organizacijos įgūdžių lygius.

P6 suteikia vadovams galimybę realiame laike stebėti jų organizacijos projekto, programos ar portfelio charakteristikas. Šis programinis produktas organizacijos vadovams yra tinkamą praktiškumo, valdžios ir lankstumo derinį įgyvendinantis įrankis, padedantis veiksmingai ir našiai valdyti projektus, o kitiems projektų dalyviams – suteikia galimybę analizuoti, fiksuoti ir tarpusavyje keistis patikima informacija bei, turint patikimą informaciją, laiku priimti tinkamus sprendimus.

P6 leidžia:

  • Užtikrinti projekto, IT ir bendrąjį valdymą;
  • Patobulinti procesus ir metodus;
  • Pagerinti projekto komandos bendradarbiavimą;
  • Matuoti projekto pažangos atitikimą jo tikslams;
  • Daugiau projektų baigti sėkmingai ir su numatytu atlygiu.

Projektų portfelio valdymas
Efektyvus prioritetų projektams skyrimas ir įmonės galimybių optimizavimas

P6 padeda organizacijoms savo projektus ir programas portfeliuose išdėstyti pagal strateginius tikslus, naudojant „kas jeigu?“ (angl. what-if) scenarijaus modeliavimą, pajėgumų analizę, reitingų lenteles, vaizdžius grafikus ir optimizavimo funkcionalumą. Visa tai leidžia organizacijoms geriau valdyti augančius poreikius, subalansuoti projektus, užtikrinti tinkamą resursų panaudojimą ir nesudėtingai perduoti informaciją apie projekto ar programos eigą suinteresuotosioms šalims.

Sprendimo galimybės

Projekto pasiūlymo rengimo eigos valdymas

Susikurkite ir priskirkite kategorijoms Jūsų poreikiams pritaikytas formas, kurių pagalba surinksite idėjas naujiems projektams ar pasiūlymams. Centralizuokite naujų pasiūlymų valdymą, automatizuodami ir įtvirtindami valdymą organizacijos mastu bei užtikrindami projekto pasiūlymų nukreipimą juos patvirtinti įgaliotiems asmenims.

Automatinis portfelio sukūrimas ir priežiūra

Sutaupykite laiko, nustatydami daugybinius kriterijus, kuriais vadovaujantis projektai įtraukiami į jų portfelį. Pavyzdžiui, priskirkite visus gyvenamųjų kvartalų statybos ir infrastruktūros plėtimo projektus, vykstančius Vilniuje, kurių vertė didesnė nei 10 mln. LT.

Konfigūruojamo kriterijaus modeliavimas

Greitai gaukite daugiau nei 200 standartinių projekto metrikų, skirtų projektui analizuoti ir jo būsenai komunikuoti. Konfigūruokite ir pritaikykite metrikas pagal organizacijos poreikius.

Planavimas iš viršaus žemyn

Vykdykite planavimą iš viršaus žemyn, atlikite pasiūlytų vykdyti projektų finansinę ir strateginę analizę, neįvesdami suplanuotos veiklos tvarkaraštinių duomenų.

Interaktyvios reitingų lentelės (angl. scorecards)

Išsamios ir vaizdžios reitingų lentelės realiame laike suteikia informaciją, kuria remiantis galite efektyviai priimti sprendimus.

Vaizdus informacijos pateikimas

Efektyviai pateikite informaciją sprendimų priėmėjams, naudodamiesi interaktyvia grafika: taškinėmis diagramomis, histogramomis, juostinėmis diagramomis, skritulinėmis ir Gantt‘o diagramomis.

„Kas jeigu?“ scenarijai

Modeliuodami neribotą skaičių „kas jeigu?“ scenarijų objektyviai priskirkite prioritetus, identifikuokite abipuses naudas ir, įvertindami kintančius apribojimus, surinkite portfelį, geriausiai atitinkantį Jūsų organizacijos strategiją.

Portfelio pajėgumų planavimas

Suderinkite išteklių poreikį su turimais pajėgumais, identifikuokite silpnąsias pajėgumų ir išteklių vietas bei apsibrėžkite konkretaus scenarijaus įgyvendinimo galimybes.

Komandos bendradarbiavimas

Įvairūs P6 vartotojai gali bendradarbiauti portfelio sudarymo procese, pasinaudodami bendrais scenarijais ir dalyvaudami struktūrizuotuose (angl. threaded) diskusijose.

Veiklos ataskaita

P6 vartotojų švieslentėse pateikiamos pagal poreikį konfigūruojamos reitingų lentelės ir grafiniai vaizdai, skirti kontroliuoti kiekvieną projektą ir jų portfelio būseną.

http://www.oracle.com/applications/primavera/index.html

ISO standartai   

 

UAB "Compservis" taikoma vadybos sistema atitinka ISO 9001:2008 ir ISO 14001:204 standartų reikalavimus, įdiegtos ITVS ir ISVS, atitinkančios ISO 27000 ir   ISO 20000 standartų reikalavimus

Vilnius

Raitininkų g. 2, LT-09236 Vilnius
Tel.   +370(5) 272 7287
Faks. +370 (5) 272 1197
info@compservis.lt

Kaunas

Algirdo g. 32 A, LT-50153 Kaunas
Tel.    +370 (37) 328 458
Faks. +370 (37) 328 458
kaunas@compservis.lt

Klaipėda
S. Daukanto g. 24A, LT-92135 Klaipėda
Tel.    +370 (46) 313920, 313921
Faks. +370 (46) 314063
klaipeda@compservis.lt