2011 m. gruodžio mėnesį sėkmingai užbaigtas 18 mėnesių trukęs projektas „Informacijos saugumo valdymo bei IT paslaugų valdymo sistemų, atitinkančių ISO 27000 ir ISO 20000 standartų reikalavimus, įdiegimas UAB Compservis. Pagrindiniu projekto tikslu buvo padidinti informacinių technologijų (IT) paslaugų produktyvumą, įdiegiant šiuolaikines valdymo sistemas. Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programos pagal 2.2 prioriteto "VP2-2 Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas" priemonę VP2-2.1-ŪM-03-K Procesas LT. Paramos dydis – iki 35 000,00 Lt.

Pasiekti rezultatai: pritraukta privačių investicijų – 0,04 mln. Lt; 40 bendrovės darbuotojų sėkmingai užbaigė ITVS ir ISVS mokymus ir gavo dalyvių sertifikatus, iš jų 10 darbuotojų tapo ITVS ir ISVS vidaus auditoriais;  parengtos valdymo sistemų metodikos (IT paslaugų valdymo ir ISVS vadovai, ITVS ir ISVS vidaus audito metodikos ir mokomoji medžiaga vidiniams mokymams); įdiegtos ITVS ir ISVS, atitinkančios ISO 27000 ir ISO 20000 standartų reikalavimus.

ISO standartai   

 

UAB "Compservis" taikoma vadybos sistema atitinka ISO 9001:2008 ir ISO 14001:204 standartų reikalavimus, įdiegtos ITVS ir ISVS, atitinkančios ISO 27000 ir   ISO 20000 standartų reikalavimus

Vilnius

Raitininkų g. 2, LT-09236 Vilnius
Tel.   +370(5) 272 7287
Faks. +370 (5) 272 1197
info@compservis.lt

Kaunas

Algirdo g. 32 A, LT-50153 Kaunas
Tel.    +370 (37) 328 458
Faks. +370 (37) 328 458
kaunas@compservis.lt

Klaipėda
S. Daukanto g. 24A, LT-92135 Klaipėda
Tel.    +370 (46) 313920, 313921
Faks. +370 (46) 314063
klaipeda@compservis.lt